Results
  1. Yoshinobu Kanemaru def. Kosei Fujita (7:34)
  2. Toru Yano def. BUSHI (7:14)
  3. KENTA def. Great O-Khan (19:39)
  4. Tanga Loa def. Yujiro Takahashi (12:36)
  5. Tomohiro Ishii def. Zack Sabre Jr. (18:40)
  6. Kota Ibushi def. Shingo Takagi (23:57)